Edukacija advokata na temu „Načelo zabrane reformatio in peius u svjetlu ostvarivanja prava na efikasnu odbranu“

Edukacija advokata na temu „Načelo zabrane reformatio in peius u svjetlu ostvarivanja prava na efikasnu odbranu“

Uto, 14. Mar. 2023.


U Sarajevu je dana 10.03.2023 godine održana edukacija iz krivičnopravne oblasti u saradnji Regionalne advokatske komore Sarajevo i Odsjeka za edukaciju u krivičnim stvarima Ministarstva pravde BiH, na temu „Načelo zabrane reformatio in peius u svjetlu ostvarivanja prava na efikasnu odbranu“.

Predavači su bili advokati Regionalne advokatske komore Sarajevo Alen Nakić i Kreho Senad, a seminar je održan u prisustvu 29 advokata iz svih pet regionalnih komora.

Edukacija je primarno imala za cilj, da na bazi vlastitih iskustava predavača, te stajališta visokosudske i ustavnosudske jurisprudencije bude sui generis putokaz kolegama braniteljima, te prikaže i ukaže na strateška opredjeljenja koncepta odbrane, te procesnu strategiju i metodiku u korištenju ovim pravnim pravilom, sa ciljem sprječavanja nezakonite izmjene optužbe na štetu branjenika, kako pred drugostepenim sudom, tako i pred prvostepenim, a sve sa ciljem ostvarivanja efikasnog prava na odbranu.

Regionalna advokatska komora Sarajevo će i u budućnosti ulagati napore koji su usmjereni na trajno stručno usavršavanje advokata, što se u sadašnjosti pokazalo neophodnim za uspješno obavljanje advokatske djelatnosti.

Officia deserun

Excepteur sint occaecat cupidatat nonproident, sunt i culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.