Zaključak UO a u vezi Odluke Vrhovnog suda FBiH od 12.02.2018

Zaključak UO a u vezi Odluke Vrhovnog suda FBiH od 12.02.2018

Uto, 06. Mar. 2018.


REGIONALNA ADVOKATSKA KOMORA
S A R A J E V O

UPRAVNI ODBOR

Broj: 174/18
Sarajevo, 05.03.2018. godine.

 

Na osnovu člana 15. Statuta Regionalne advokatske komore Sarajevo, Upravi odbor Regionalne advokatske komore Sarajevo na vanrednoj sjednici održanoj dana 05.03.2018 godine donio je

ZAKLJUČAK

 

1. Upravni odbor Regionalne advokatske komore Sarajevo podržava u cjelosti Zaključak Regionalne advokatske komore Tuzla broj: 167/18 od 02.03.2018 godine, te isti ima smatrati i prijedlogom Regionalne advokatske komore Sarajevo.

2. Putem Advokatske komore FBiH zatraži od Parlamenta FBIH autentično tumačenje člana 304. i člana 305. ZPP-a uz primjenu člana 305, 749-770. Zakona o obligacionim odnisma i člana 21. Zakona o izvršnom postupku F BiH.

3. Od Advokatske komore FBiH tražiti da razmotri eventualno preispitivanje Odluke Vrhovnog suda FBIH broj: 65 0 I 640970 18 Spp 2 od 12.02.2018 godine.

 

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG ODBORA

Cero Jasmina, advokat

 

DOSTAVLJENO:

- Advokatskoj komori FBIH;
- Predsjedniku RAK-a Sarajevo;
- Oglasnoj ploči RAK Sarajevo;
- Svim Regionalnim advokatskim komorama;
- Arhiva 2 x.

Officia deserun

Excepteur sint occaecat cupidatat nonproident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.